Xem bói Ai Cập
Xem hướng nhà
Xem thời vận
Xem tuổi vợ chồng
Trang phục Phong thủy
Xem nốt ruồi Năm sinh con Xem tuổi xây nhà Chọn Sim số đẹp Phong thủy xe - Mua xe theo phong thủy

Tìm hiểu về bát quái đồ

Có hai loại là Tiên thiên và Hậu thiên . Phương vị của theo Thiên văn ngược với phương vị trên mặt đất.

Tiên thiên Bát quái

Là hình Bát quái được sắp xếp theo trật tự có tính đối xứng rất rõ. Đối xứng với một hào Âm (vạch đứt) sẽ là một hào Dương (vạch liền). QUẺ CÀN ở trên cùng gồm 3 hào dương (3 vạch liền) thì đối xứng dưới cùng là QUẺ KHÔN gồm 3 hào âm (3 vạch đứt). QUẺ KHẢM gồm 1 hào dương nằm giữa 2 hào âm thì đối xứng là QUẺ LY gồm 1 hào âm nằm giữa hai hào dương.

Sự vận động của Tiên thiên bát quái về mặt hình học là khá rõ ràng: ngược chiều kim đồng hồ, cứ thay thế một hào âm bằng một hào dương (hoặc một hào dương bằng một hào âm) từ trên xuống, sẽ cho quẻ tiếp theo phía bên trái.

Hậu thiên Bát quái

Hậu thiên bát quái đặt các quẻ theo trình tự thuận chiều kim đồng hồ là: Càn – Khảm – Cấn – Chấn – Tốn – Ly – Khôn – Đoài, với quẻ Càn nằm ở góc tây bắc, vì phương vị người xưa nghịch với ngày nay – Trên Nam, Dưới Bắc, Phải Tây, Trái Đông (theo Kinh Dịch, Đạo của người quân tử của tác giả Nguyễn Hiến Lê).

Lịch sử

Có nhiều thuyết về sự hình thành của Hậu thiên bát quái:

– Thuyết cho rằng PHUC HY khi lập thành các quẻ thì cũng vẽ ra Tiên thiên Bát quái

– Thuyết cho rằng ĐẠI VŨ trị thủy mới lấy được Hà đồ, vẽ ra Tiên thiên bát quái

Hậu thiên bát quái thì được cho là do VĂN CHƯƠNG NHÀ CHU vẽ ra khi ở trong ngục Dữu Lý. Lý do tại sao Văn vương vẽ Hậu thiên bát quái theo trật tự không có tính đối xứng vẫn còn là một đề tài để cho các học giả nghiên cứu.
Kết hợp Thái cực đồ và Bát quái đồ

Bát quái đồ và Thái cực đồ kết hợp

Để hoàn thiện hình vẽ, có thể đặt Thái cực đồ vào giữa Bát quái đồ, tạo thành một đồ hình trọn vẹn.
Trung thiên Bát quái đồ

Gần đây một số nhà nghiên cứu Việt Nam cho rằng còn có Trung thiên Bát quái, và cố tạo dựng lý thuyết. Tuy vậy những nghiên cứu này chưa được công nhận.

Vat Pham Phong Thuy

Vat Pham Phong Thuy

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat